Trhací zkoušky

Provádění trhacích zkoušek materiálu (vodiče, plechy, atd.) do max. zátěže stroje 2 tuny.